Konkurs ofert - badanie sprawozdania finansowego

Konkurs ofert - badanie sprawozdania finansowego -

Konkurs ofert - badanie sprawozdania finansowego

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Banku za rok 2021 r.

Dane finansowe Banku Spółdzielczego w Legnicy dostępne są na stronie internetowej Banku https://bslegnica.pl/o-banku/ sprawozdania finansowe za 2020 r.
Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr tel. +48 76 876 30 14 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@bslegnica.pl.
Termin składania ofert upływa w dniu 30-09-2021 r.