Kredyt obrotowy na cele bieżące

Kredyt obrotowy na cele bieżące -

Kredyt obrotowy na cele bieżące jest kredytem przyznawanym w złotych, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy, związanych z działalnością gospodarczą. Uruchomienie następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym.

Najważniejsze korzyści:

  • kredyt może być udzielony na okres do 3 lat,
  • kredyt uruchamiany jest jednorazowo bądź w transzach,
  • pomaga w utrzymaniu bieżącej płynności,
  • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie,
  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
  • prowizja płatna jednorazowo lub kwartalnie.

Oprocentowanie:

Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy lub w oparciu o WIBOR 3M + marża Banku.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Opłaty i prowizje.

Z tytułu udzielenia kredytu Bank pobiera prowizję od przyznanego limitu oraz opłatę przygotowawczą zgodną z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy.