style type="text/css"

Bank Spółdzielczy w Legnicy - informacje

Bank Spółdzielczy w Legnicy - informacje -

Zobacz również:


Bank Spółdzielczy w Legnicy istnieje od 13 września 1950 roku, jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Nasze hasło to: TRADYCJA I ZAUFANIE.

W swojej strukturze posiada sieć nowoczesnych placówek, na którą składa się Centrala Banku w Legnicy cztery oddziały i dwie filie.

Bank posiada w swojej ofercie bogatą gamę produktów bankowych:

 • rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w złotych i w walutach wymienialnych,
 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób fizycznych,
 • rachunki oszczędnościowe,
 • depozyty w formie wkładów oszczędnościowych terminowych i a'vista w złotych i walutach wymienialnych ,
 • karty płatnicze,
 • obsługa rachunków przez Internet,
 • informacje o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS,
 • sieć bankomatów do wypłat gotówki bez dodatkowych opłat,
 • kredyty na działalność bieżącą i inwestycyjną dla podmiotów gospodarczych,
 • kredyty na cele rolnicze,
 • kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych,
 • kredyty na cele mieszkaniowe,
 • obsługa walutowa - wypłacamy zagraniczne przekazy internetowe,
 • ubezpieczenia kredytobiorców.

 

Forma prawna

Spółdzielnia osób fizycznych i prawnych. Kapitał Banku 100 % polski. Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Bank działa na terenie powiatów: legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego, żagańskiego, bolesławieckiego, jaworskiego, złotoryjskiego i średzkiego.
Bank prowadzi obsługą finansową małych i średnich przedsiębiorstw, rolników, ludności oraz jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, oferuje miłą, sprawną i bezpieczną obsługą oraz konkurencyjne ceny i niskie prowizje. Dostęp do usług oferuje poprzez placówki w Legnicy, Oddziały i Filie codziennie od poniedziałku do piątku i poprzez bankomaty, internet.

Bank Spółdzielczy w Legnicy osiąga pozytywne wyniki finansowe, dzięki czemu wspiera lokalne środowisko. Cieszy sią uznaniem wielu Klientów i Członków Banku. Członkowie - udziałowcy Banku uczestniczą w podziale nadwyżki bilansowej poprzez dywidendę.

 

Władze Banku

Rada Nadzorcza:

 • Wacław Wojszwiłło - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Lucyna Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Kuźbik - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Duczmal - Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Akielaszek - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 • Małgorzata Antonina Brzeska – Prezes Zarządu
 • Aneta Agnieszka Maksymczuk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych
 • Agnieszka Jolanta Sądej – Członek Zarządu ds. ekonomicznych i informatycznych.

 

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.
Pełnomocnicy Zarządu działający w ramach posiadanych upoważnień:

 • Joanna Rząsa
 • Anna Jaśniewicz
 • Jadwiga Dorota Jaszczyk
 • Jolanta Maria Widera
 • Justyna Przybyś
 • Elżbieta Władysława Siwek
 • Anna Teresa Wierobiej
 • Dorota Barbara Zielonka
 • Robert Stec
 • Renata Szulc

Zapraszamy do korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Legnicy.