Bank Spółdzielczy w Legnicy - informacje

Bank Spółdzielczy w Legnicy - informacje -

Zobacz również:


Bank Spółdzielczy w Legnicy istnieje od 13 września 1950 roku, jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Nasze hasło to: TRADYCJA I ZAUFANIE.

W swojej strukturze posiada sieć nowoczesnych placówek, na którą składa się Centrala Banku w Legnicy cztery oddziały i dwie filie.

Bank posiada w swojej ofercie bogatą gamę produktów bankowych:

 • rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w złotych i w walutach wymienialnych,
 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób fizycznych,
 • rachunki oszczędnościowe,
 • depozyty w formie wkładów oszczędnościowych terminowych i a'vista w złotych i walutach wymienialnych ,
 • karty płatnicze,
 • obsługa rachunków przez Internet,
 • informacje o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS,
 • sieć bankomatów do wypłat gotówki bez dodatkowych opłat,
 • kredyty na działalność bieżącą i inwestycyjną dla podmiotów gospodarczych,
 • kredyty na cele rolnicze,
 • kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych,
 • kredyty na cele mieszkaniowe,
 • obsługa walutowa - wypłacamy zagraniczne przekazy internetowe,
 • ubezpieczenia kredytobiorców.

 

Forma prawna

Spółdzielnia osób fizycznych i prawnych. Kapitał Banku 100 % polski. Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Bank działa na terenie powiatów: legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego, żagańskiego, bolesławieckiego, jaworskiego, złotoryjskiego i średzkiego.
Bank prowadzi obsługą finansową małych i średnich przedsiębiorstw, rolników, ludności oraz jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, oferuje miłą, sprawną i bezpieczną obsługą oraz konkurencyjne ceny i niskie prowizje. Dostęp do usług oferuje poprzez placówki w Legnicy, Oddziały i Filie codziennie od poniedziałku do piątku i poprzez bankomaty, internet.

Bank Spółdzielczy w Legnicy osiąga pozytywne wyniki finansowe, dzięki czemu wspiera lokalne środowisko. Cieszy sią uznaniem wielu Klientów i Członków Banku. Członkowie - udziałowcy Banku uczestniczą w podziale nadwyżki bilansowej poprzez dywidendę.

 

Władze Banku

Zarząd:

Małgorzata Brzeska – p. o. Prezesa Zarządu

Aneta Maksymczuk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych

Agnieszka Sądej – Członek Zarządu ds. ekonomicznych i informatycznych

 

Rada Nadzorcza:

Wacław Wojszwiłło -  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lucyna Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Kuźbik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tadeusz Duczmal - Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Akielaszek - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

 

Zapraszamy do korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Legnicy.