style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Oferta dla Agrobiznesu

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

bs legnica

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, działalności produkcyjnej, przetwórstwa rolno - spożywczego, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

Bank Spółdzielczy w Legnicy na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela następujących kredytów preferencyjnych inwestycyjnych:


Kredyt płynnościowy dla rolnika na 2% z dopłatami ARiMR

bs legnica
Kredyt Płynnościowy - nowy produkt w ofercie naszego Banku. Skorzystaj z nowego kredytu na specjalnych warunkach. Kredyt płynnościowy (LINIA UP) na 2% z dopłatami ARiMR.

Kredyt inwestycyjny na zakup maszyn

bs legnica
Przeznaczenie kredytu: zakup fabrycznie nowych maszyn, sprzętów i urządzeń rolniczych.

Rachunki bieżące i pomocnicze

bs legnica
RACHUNEK BIEŻĄCY - to rachunek rozliczeniowy w złotych służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń z prowadzonej działalności rolniczej. Posiadaczem rachunku bieżącego może być każdy rolnik.