style type="text/css"

Oferta dla Agrobiznesu

Kredyt płynnościowy dla rolnika na 2% z dopłatami ARiMR

bs legnica
Kredyt Płynnościowy - nowy produkt w ofercie naszego Banku. Skorzystaj z nowego kredytu na specjalnych warunkach.

Kredyt inwestycyjny na zakup maszyn

bs legnica
W związku z oferowaniem konkurencyjnych i promocyjnych warunków kredytowania zakupu fabrycznie nowego sprzętu i maszyn rolniczych przez firmy produkujące sprzęt rolniczy Zarząd Banku wprowadza promocyjne warunki cenowe dotyczące kredytów inwestycyjnych na zakup fabrycznie nowego sprzętu rolniczego lub maszyn rolniczych. Czas obowiązywania promocji do 30.04.2024 r.

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

bs legnica

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, działalności produkcyjnej, przetwórstwa rolno - spożywczego, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

Bank Spółdzielczy w Legnicy na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela następujących kredytów preferencyjnych inwestycyjnych:


Rachunki bieżące i pomocnicze

bs legnica
RACHUNEK BIEŻĄCY - to rachunek rozliczeniowy w złotych służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń z prowadzonej działalności rolniczej. Posiadaczem rachunku bieżącego może być każdy rolnik.