Oferta dla Agrobiznesu

Kredyt inwestycyjny na zakup maszyn

bs legnica
Przeznaczenie kredytu: zakup fabrycznie nowych maszyn, sprzętów i urządzeń rolniczych.

Rachunki bieżące i pomocnicze

bs legnica
RACHUNEK BIEŻĄCY - to rachunek rozliczeniowy w złotych służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń z prowadzonej działalności rolniczej. Posiadaczem rachunku bieżącego może być każdy rolnik.

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

bs legnica

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, działalności produkcyjnej, przetwórstwa rolno - spożywczego, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

Bank Spółdzielczy w Legnicy na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela następujących kredytów preferencyjnych inwestycyjnych: