Oferta sprzedaży nieruchomości

Oferta sprzedaży nieruchomości -

Bank Spółdzielczy w Legnicy OFERUJE do SPRZEDAŻY:

  • Nieruchomość położoną w Żukowicach nr 150

67-231 Żukowice – działka nr 480/4

W skład nieruchomości położonej w Żukowicach nr 150 obejmującej działkę nr 480/4  wchodzi :

- budynek dwukondygnacyjny, obejmujący piwnicę, parter  oraz piętro - działka o powierzchni 0,0615 ha.

Ustała się cenę wywoławczą nieruchomości na poziomie 180.000, 00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 Nieruchomość wymaga  remontu i adaptacji do potrzeb kupującego.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, Centrala Banku Spółdzielczego w Legnicy - sekretariat tel. 76 876-30-10 lub tel. 76 831-62-12 (Oddział Banku Spółdzielczego w Gaworzycach).

 

  • Lokal niemieszkalny położony w Krotoszycach ul. Piastowska 30A

Lokal niemieszkalny stanowiący odrębną własność, położony jest w budynku wielo-lokalowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, działka gruntu nr 319/1 o powierzchni 200 m2.

Lokal położony na parterze budynku składa się z pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 123,38 m2, do lokalu przynależy piwnica o łącznej powierzchni użytkowej 100,55 m2.

Pisemne oferty – wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu – prosimy składać:

  • w siedzibie Banku Spółdzielczego w Legnicy ul. Wjazdowa 2 (w godz. od 8:00 do 15:30 w sekretariacie – II piętro),
  • w Oddziale Banku w Krotoszycach ul. Piastowska 33 (w godz. od 8:00 do 15:00 )

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu, sekretariat tel. 76 876-30-10 lub Kierownik Oddziału w Krotoszycach – tel. 694-438-098.