Opłaty i prowizje

Informujemy, że  z dniem 1 maja 2021 r. Bank Spółdzielczy w Legnicy wprowadza zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy dla klientów instytucjonalnych.

Natomiast   z dniem 1 czerwca 2021 r. Bank Spółdzielczy w Legnicy wprowadza zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy dla klientów indywidualnych.

Zmiany dotyczą niektórych opłat i prowizji pobieranych za czynności i usługi związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów depozytowych oraz kredytowych.  Ponadto w Taryfie dokonano zmian o charakterze redakcyjnym i porządkowym. 

Nowa taryfa znajduje się w pliku Taryfa prowizji i opłat w obrocie krajowym 2021

Zobacz: