Praca w Banku

Praca w Banku -

OFERTA PRACY

Pracownik Obsługi Klienta

Główne zadania m.in.:

 • aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych,
 • pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego dla klienta produktu,
 • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej,
 • otwieranie i obsługa rachunków bankowych, rachunków lokat terminowych,
 • zawieranie umów z Klientami,
 • obsługa kasowo – dysponencka.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z obszarów bankowości, ekonomii bądź z dziedzin pokrewnych lub wykształcenie średnie i doświadczenie w sektorze finansowym,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel),
 • umiejętność aktywnej sprzedaży oraz łatwość w nawiązywaniu relacji z klientami,
 • odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność,
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego,
 • mile widziane doświadczenie w branży bankowej.

Wybranym osobom oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w stabilnym Banku Spółdzielczym,
 • pracę w przyjaznej atmosferze opartej na zaufaniu i współpracy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • szkolenia i kursy,
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania,
 • możliwość przynależności do ubezpieczenia grupowego w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przekazanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

Pracownik Obsługi Klienta – Centrala Legnica

lub

Pracownik Obsługi Klienta – Oddział Krotoszyce

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bslegnica.pl

CV — Załącznik prosimy przesłać w pliku pdf  lub  zip

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Legnicy z siedzibą przy ulicy Wjazdowej 2, 59-220 Legnica zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Legnicy, z siedzibą ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045757, NIP 691-020-54-23, REGON 000509985. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pisząc - najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych” - na adres pocztowy Banku lub adres elektroniczny: e-mail: iod@bslegnica.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 

Stanowisko wsparcia sprzedaży  

Miejsce pracy: Centrala Banku w Legnicy

 

Główne zadania m.in.:

 • sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych,
 • opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja projektów regulacji wewnętrznych Banku,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą systemów (np. BIK, SI-OKP, STIR i inne),
 • wykonywanie czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
  i finasowaniem terroryzmu,
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej nowych produktów,
 • pozyskiwanie dokumentacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta i zabezpieczeń,
 • wysyłka pism do klientów.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel),
 • odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność i dokładność,
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego,
 • mile widziane doświadczenie w branży bankowej

Wybranym osobom oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w stabilnym Banku Spółdzielczym,
 • pracę w przyjaznej atmosferze opartej na zaufaniu i współpracy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji,
 • szkolenia i kursy,
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania,
 • możliwość przynależności do ubezpieczenia grupowego w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przekazanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„Stanowisko wsparcia sprzedaży – Centrala Legnica

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bslegnica.pl

CV — Załącznik prosimy przesłać w pliku pdf  lub  zip

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Legnicy z siedzibą przy ulicy Wjazdowej 2, 59-220 Legnica zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Legnicy, z siedzibą ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045757, NIP 691-020-54-23, REGON 000509985. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pisząc - najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych” - na adres pocztowy Banku lub adres elektroniczny: e-mail: iod@bslegnica.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.