Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT -

to  rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla uczniów i studentów,

Konto STUDENT służy ich posiadaczom do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
  3. korzystania z kart bankowych,
  4. otwierania terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD w ramach Konta STUDENT,
  5. zaciągania kredytu odnawialnego.