style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Rachunki

Rachunki -

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR
Konto JUNIOR to rachunek dla młodych osób od 13 do 18 roku życia.
Nie zwlekaj, załóż teraz konto za 0 zł a otrzymasz dodatkowe nagrody ...

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (A'VISTA) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Rachunki - Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (A'VISTA) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna będąca członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, która zawarła z Bankiem umowę rachunku a'vista.


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla seniorów,


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla uczniów i studentów,

Konto STUDENT służy ich posiadaczom do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń ztytułu działalności gospodarczej,
  3. korzystania z kart bankowych,
  4. ....

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  KONTO OSOBISTE

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY "Konto osobiste" to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych służący do:

  1. gromadzenia wkładów oszczędnościowych i terminowych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,...