style type="text/css"

Rachunki

Rachunki -

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR
Konto JUNIOR to rachunek dla młodych osób od 13 do 18 roku życia. Nie zwlekaj, załóż teraz konto za 0 zł a otrzymasz dodatkowe nagrody ...

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla seniorów,


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla uczniów i studentów,

Konto STUDENT służy ich posiadaczom do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń ztytułu działalności gospodarczej,
  3. korzystania z kart bankowych,
  4. ....

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY "Konto osobiste" to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych służący do:

  1. gromadzenia wkładów oszczędnościowych i terminowych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,...