Szkolenia

Szkolenia -


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane we współpracy z Policją w zakresie rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom – oszustwom „metodą na policjanta” , „metodą na wnuczka” oraz innym przestępstwom.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 20.03.2023 r. o godz. 12:15 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Plac Henryka Pobożnego 6,
  • 22.03.2023 r. o godz. 12:30 - siedziba Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, Legnica – sala konferencyjna,
  • 23.03.2023 r. o godz. 12:15 - świetlica wiejska ul. Piastowska 40A, Krotoszyce.

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w szkoleniu są przyjmowane osobiście w placówkach Banku, telefonicznie pod nr telefonu 76/876 30 10 lub 76/876 30 30 lub e-mailem: sekretariat@bslegnica.pl.