style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe -

Od 29 lipca 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Legnicy będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego hipotecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Wakacje Kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

Spłatę kredytu mieszkaniowego  hipotecznego można zawiesić:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch  miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca na kwartał.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.
Zgodnie z Ustawą wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie konsumenta – dane Klienta;
 • oznaczenie kredytodawcy – dane Banku;
 • oznaczenie umowy – numer umowy kredytowej;
 • wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia spłaty kredytu;
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb  mieszkaniowych.

Wniosek winien  być podpisany przez wszystkich kredytobiorców.
Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego hipotecznego można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w Placówce Banku, która udzieliła kredyt mieszkaniowy hipoteczny  (w Centrali, Oddziale, Filii),
 • drogą pocztową na adres placówki Banku Centrali, (Oddziału, Filii Banku),
 • drogą elektroniczną (mailową)  na adres wakacje.kredytowe@bslegnica.pl  wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;

Ważna jest data dostarczenia wniosku do Banku, najlepiej 1 dzień przed terminem płatności zawieszanej raty kredytu mieszkaniowego hipotecznego.

Więcej informacji w Przewodniku po Wakacjach Kredytowych: Przewodnik.pdf

Wniosek o udzielenie wakacji kredytowych w naszym Banku:  Wniosek_wakacje_kredytowe.pdf