style type="text/css"

Bankowość internetowa EBO RWD

Bankowość internetowa EBO RWD -

Informujemy, że od dnia 12 września 2019 zostanie wyłączona "stara wersja" bankowości elektronicznej EBO dostępna pod dotychczasowym adresem: https://ebo.bslegnica.pl.
Od tego dnia dostep do bankowości internetowej będzie odbywał się w EBO RWD  pod adresem: https://ebank.bslegnica.pl

Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 - PSD2 oraz Ustawy o usługach płatniczych, które nakładają na banki obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania klienta od dnia 14.09.2019r.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zgodne z najnowszymi standardami oraz wymogami unijnymi, podczas uwierzytelniania należy zastosować w praktyce przynajmniej dwa z trzech elementów:

 1.    Coś co wiem - np. hasło logowania, które zna tylko użytkownik.
 2.    Coś co posiadam - np. telefon komórkowy, na który przychodzą wiadomości SMS z kodami do autoryzacji lub urządzenie  mobilne, na którym jest zainstalowany program (token) wyświetlający kody do autoryzacji.
 3.    Coś czym jestem - indywidualne cechy użytkownika np. biometria (np. odcisk palca).

W Banku Spółdzielczym w Legnicy od dnia 09 września 2019r. silne uwierzytelnianie będzie obowiązkowe dla każdego klienta i będzie realizowane za pomocą identyfikatora, hasła logowania w połączeniu z jednym z dodatkowych elementów: EBO Tokena PRO (instalowanego na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android) lub kodów SMS.

Wraz z nową bankowością EBO RWD udostępniamy Państwu nową aplikację EBO Token PRO zastępującą dotychczasowe aplikacje EBO Token Online oraz EBO Token Desktop.

W celu ułatwienia Państwu przejścia na nowy Token udostępnione zostało w nowej bankowości narzędzie (tzw. „Wizard”), który przeprowadzi Państwa „krok po kroku” w procesie zmiany sposobu autoryzacji. EBO Token PRO jest następcą EBO Token Online, w którym zastosowano mechanizmy silnego uwierzytelnienia użytkownika, wymagane przez PSD2. Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4OwKv7TPQ

Dla Państwa wygody będzie możliwe dodanie swojego komputera, tabletu lub telefonu jako urządzenie zaufane. Dzięki temu nie będzie konieczna autoryzacja przy każdym logowaniu do bankowości internetowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi instrukcjami:

 

Najważniejsze funkcje nowej bankowości EBO Online RWD:

 • maksymalny poziom bezpieczeństwa– zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację SMS,
 • nieograniczony dostęp online – możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tabletu czy smartfona,
 • łatwość obsługi – prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
 • skalowalność – utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez kosztownych inwestycji,
 • optymalizacja operacji masowych – wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów,
 • funkcjonalność – możliwość podglądu w panelu wszystkich produktów posiadanych przez klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów,
 • wielokontekstowość – możliwości obsługi różnych segmentów klientów w różnych kontekstach np. klient indywidualny, rolnik, firma mała, średnia, duża, pełnomocnik, niespotykane w innych produktach tego typu,
 • komunikacja – możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy,
 • unikalność – nowoczesny wygląd szaty graficznej wykonany pod technologię responsywną oraz wg najnowszych trendów dla aplikacji internetowych.

Nowe EBO eBank OnLine jest jeszcze bardziej bezpieczne niż dotychczasowa wersja. Zastosowane technologie bezpieczeństwa są już dziś w pełni zgodne z dyrektywą PSD2, która zacznie obowiązywać we wrześniu 2019r. Zachęcamy Państwa do logowania się do nowej bankowości EBO Online RWD już od dzisaj.

Zachęcamy do stosowania się do zasad bezpieczeństwa. Logowanie dwuetapowe oraz logowanie z konkretnego urządzenia czy internetowego adresu IP wzmocni poziom bezpieczeństwa.