Bankowość internetowa EBO RWD

Bankowość internetowa EBO RWD -

W związku z koniecznością dostosowania systemu bankowości internetowej do dyrektywy unijnej PSD2  oraz w celu zachowania najwyższej jakości świadczonych Państwu usług, uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Legnicy  www.bslegnica.pl  pojawił się link do nowej bankowości elektronicznej EBO Online RWD –  Logowanie eBank https://ebank.bslegnica.pl

Najważniejsze funkcje nowej bankowości EBO Online RWD:

  • maksymalny poziom bezpieczeństwa– zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację SMS,
  • nieograniczony dostęp online – możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tabletu czy smartfona,
  • łatwość obsługi – prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
  • skalowalność – utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez kosztownych inwestycji,
  • optymalizacja operacji masowych – wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów,
  • funkcjonalność – możliwość podglądu w panelu wszystkich produktów posiadanych przez klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów,
  • wielokontekstowość – możliwości obsługi różnych segmentów klientów w różnych kontekstach np. klient indywidualny, rolnik, firma mała, średnia, duża, pełnomocnik, niespotykane w innych produktach tego typu,
  • komunikacja – możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy,
  • unikalność – nowoczesny wygląd szaty graficznej wykonany pod technologię responsywną oraz wg najnowszych trendów dla aplikacji internetowych.

Nowe EBO eBank OnLine jest jeszcze bardziej bezpieczne niż dotychczasowa wersja. Zastosowane technologie bezpieczeństwa są już dziś w pełni zgodne z dyrektywą PSD2, która zacznie obowiązywać we wrześniu 2019r. Zachęcamy Państwa do logowania się do nowej bankowości EBO Online RWD już od dzisaj.

Obecna bankowość elektroniczna będzie działać do końca czerwca.

Zachęcamy do stosowania się do zasad bezpieczeństwa. Logowanie dwuetapowe oraz logowanie z konkretnego urządzenia czy internetowego adresu IP wzmocni poziom bezpieczeństwa.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją do nowego systemu bankowości elektronicznej, dostępnej poniżej:

 Dokumentacja EBO RWD