style type="text/css"

PSD2 dla TPP w Banku

PSD2 dla TPP -

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera

https://psd2-pdev.bslegnica.pl

 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2

Bank Spółdzielczy w Legnicy, zgodnie z art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów, przedstawia informację na temat wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Raportowany kwartał

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność

Niedostępność

Dostępność

Niedostępność

(%)

(%)

(%)

(%)

14.12.2019 – 13.03.2020

100,00

0,00

99,12

0,88

14.03.2020 – 13.06.2020

100,00

0,00

99,79

0,21

14.06.2020 – 13.09.2020

100,00

0,00

100,00

0,00

14.09.2020 – 13.12.2020

100,00

0,00

100,00

0,00

14.12.2020 – 13.03.2021

100,00

0,00

100,00

0,00

14.03.2021 – 13.06.2021

100,00

0,00

100,00

0,00

14.06.2021 – 13.09.2021

99,99

0,01

100,00

0,00

14.09.2021 – 13.12.2021

99,98

0,02

100,00

0,00

14.12.2021 – 13.03.2022

99,93

0,07

100,00

0,00

14.03.2022 – 13.06.2022

99,94

0,06

100,00

0,00

14.06.2022 – 13.09.2022

100,00

0,00

100,00

0,00

14.09.2022 – 13.12.2022

99,80

0,20

100,00

0,00

14.12.2022 – 13.03.2023

99,98

0,02

100,00

0,00

14.03.2023 – 13.06.2023

100,00

0,00

100,00

0,00

14.06.2022 – 13.09.2023

99,99

0,01

100,00

0,00

14.09.2023 – 13.12.2023

100,00

0,00

100,00

0,00