style type="text/css"

Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Zmiany w regulaminie rachunków -

Od 1 czerwca 2024 r. zmianie ulega „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

Zmiany podyktowane są wejściem w życie art. 23a Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i dodanie zapisów o obowiązku weryfikacji od 1 czerwca 2024 r. numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie wynikające z przepisów prawa:

  • wejście w życie przepisów ustawy o kradzieży tożsamości - PESEL,
  • wypowiadanie umowy rachunku w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jeżeli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że numer PESEL jest zastrzeżony:

  • Bank ma prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta, umowy kredytowej,
  • pracownicy Banku odmówią wypłaty gotówki w kasie banku.

Kolejną ważną zmianą jest wycofanie z oferty Banku następujących produktów:

  • rachunków Avista,
  • blokad terminowych w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami dowolnej Placówki Banku Spółdzielczego w Legnicy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieakceptowania powyższych zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku.

W załączeniu “Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Legnicy rachunków bankowych dla osób fizycznych”

Regulamin rachunków.pdf