style type="text/css"

Ważne Informacje

Ważne Informacje -

1.  Zastrzeżenie kart płatniczych. Telefon +48 828 828 828

 • System zastrzegania Kart to rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do swojego banku
 • kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR, wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy)
 • portal głosowy przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty

2.  Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysyłane hasło SMS do pierwszego logowania.

Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera.

Za pośrednictwem Portalu kartowego użytkownicy kart płatniczych mogą dokonać następujących czynności:

 • aktywować posiadaną kartę VISA,
 • zastrzec posiadaną kartę VISA,
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty VISA,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty VISA),
 • wyłączyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty VISA (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne posiadanej karty VISA,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w systemie 3D Secure.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL – dla rezydentów,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

Poniżej link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika oraz regulamin portalu:

www.kartosfera.pl

3.   Zmiany w regulacjach w obszarze kart płatniczych.

    Od 01.07.2023 wchodzą nowe zasady dotyczące wysokości limitów dla transakcji niskokwotowych.

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych: 5
 

4.  Pakiet Bezpieczna Karta.

Od 1 sierpnia 2023 roku zostały wprowadzone korzystne zmiany w Umowie Ubezpieczenia kart. Mniejsza składka, większa ochrona.

załącznik_karta.pdf

5.  Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Legnicy

  załacznik.pdf

6.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Legnicy - RODO

 załącznik_rodo.pdf