KOMUNIKATY

 

 • Komunikat z dnia 20.07.2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że  dnia  04 sierpnia 2020 r.  o godz. 10 00 w Kawiarni Ratuszowa w Legnicy, Rynek 39 -odbędzie się  Zebranie Przedstawicieli  Członków Banku Spółdzielczego  w Legnicy.

 

 • Komunikat z dnia 16.04.2020

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, umożliwiamy rozwiązania pozwalające  odroczyć ratę kredytu lub odsetek.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów o obrotowych,
 • kredytów inwestycyjnych,
 • kredytów konsumpcyjnych,
 • kredytów mieszkaniowych hipotecznych,
 • kredytów i pożyczek hipotecznych uniwersalnych

 Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać na  pośrednictwem:

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającym harmonogram spłat kredytu.  Aneks będzie można podpisać:

 • w Placówce Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie:

 1. Aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. Prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy  zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. Wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską lub pocztą na adres kredytującej Placówki Banku,  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 4. Bank odeśle niezwłocznie drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki  Banku Spółdzielczego w Legnicy   mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki Banku.

 

 • Komunikat z dnia 16.03.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do odwołania zmianie ulegają godziny pracy Centrali Banku Spółdzielczego w Legnicy.
Bank w Legnicy będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00. Oddziały: w Kunicach, Krotoszycach, Legnickim Polu, Gaworzycach, Filia w Radwanicach będą czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 14:00.

Nasza decyzja podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

 

 • Komunikat z dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

1)    telefonicznego, pod numerami telefonów:

 • Centrala Legnica: 76 876 30 30; 76 876 30 32; 76 876 30 33
 • Kunice: 76 857 54 86
 • Legnickie Pole: 76 858 23 93
 • Krotoszyce: 76 887 83 11
 • Gaworzyce: 76 831 62 12
 • Radwanice: 76 831 13 88

2)    mailowego, pod adresem:

sekretariat@bslegnica.pl

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,
z którymi mamy obecnie do czynienia.  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

                                                                                                          Zarząd Banku

 

 • Komunikat z dnia 23.01.2020

 • Komunikat z dnia 04.09.2019

Informujemy, że od dnia 12 września 2019 zostanie wyłączona "stara wersja" bankowości elektronicznej EBO dostępna pod dotychczasowym adresem: https://ebo.bslegnica.pl.
Od tego dnia dostep do bankowości internetowej będzie odbywał się w EBO RWD  pod adresem: https://ebank.bslegnica.pl

Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 - PSD2 oraz Ustawy o usługach płatniczych, które nakładają na banki obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania klienta od dnia 14.09.2019r.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zgodne z najnowszymi standardami oraz wymogami unijnymi, podczas uwierzytelniania należy zastosować w praktyce przynajmniej dwa z trzech elementów:

 1.    Coś co wiem - np. hasło logowania, które zna tylko użytkownik.
 2.    Coś co posiadam - np. telefon komórkowy, na który przychodzą wiadomości SMS z kodami do autoryzacji lub urządzenie  mobilne, na którym jest zainstalowany program (token) wyświetlający kody do autoryzacji.
 3.    Coś czym jestem - indywidualne cechy użytkownika np. biometria (np. odcisk palca).

W Banku Spółdzielczym w Legnicy od dnia 09 września 2019r. silne uwierzytelnianie będzie obowiązkowe dla każdego klienta i będzie realizowane za pomocą identyfikatora, hasła logowania w połączeniu z jednym z dodatkowych elementów: EBO Tokena PRO (instalowanego na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android) lub kodów SMS.

Wraz z nową bankowością EBO RWD udostępniamy Państwu nową aplikację EBO Token PRO zastępującą dotychczasowe aplikacje EBO Token Online oraz EBO Token Desktop.

W celu ułatwienia Państwu przejścia na nowy Token udostępnione zostało w nowej bankowości narzędzie (tzw. „Wizard”), który przeprowadzi Państwa „krok po kroku” w procesie zmiany sposobu autoryzacji. EBO Token PRO jest następcą EBO Token Online, w którym zastosowano mechanizmy silnego uwierzytelnienia użytkownika, wymagane przez PSD2. Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4OwKv7TPQ

Dla Państwa wygody będzie możliwe dodanie swojego komputera, tabletu lub telefonu jako urządzenie zaufane. Dzięki temu nie będzie konieczna autoryzacja przy każdym logowaniu do bankowości internetowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi instrukcjami:

W razie dodatkowych pytań, chętnie służymy pomocą.

 

 • Komunikat z dnia 08.08.2019

Bank Spółdzielczy w Legnicy informuje, że w związku ze zdarzeniem – włamaniem rabunkowym oraz podpaleniem w dniu 12 lipca 2019 r. placówki Banku Filii w Żukowicach Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy postanowił, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. Filia Banku Spółdzielczego w Legnicy usytuowana w miejscowości Żukowice 150 zostaje zlikwidowana.

Rachunki bankowe Klientów zostają przejęte przez Oddział  Banku Spółdzielczego w Gaworzycach przy  ul. Bankowej 189 B.

Oddział Banku  w Gaworzycach od poniedziałku do piątku czynny jest od od godz. 800 do 1500 za wyjątkiem wtorku, kiedy czynny jest od godz. 900  do 1600.  Przy Oddziale Banku  znajduje się bankomat/wpłatomat.

Jednocześnie informujemy, że Klienci  Filii Banku  w Żukowicach mogą również korzystać z naszych usług w Filii w Radwanicach przy ul. Głogowskiej 17.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG

Notowania walut

Tabela nr 208/A/NBP/2020 z dnia 2020-10-23

Tabela A kursów średnich

Wybrane kursy średnie:
1 EUR =4,5772
1 USD =3,8665
1 CHF =4,2732
1 GBP =5,0608
100 JPY =3,6956

Money.pl - Kliknij po więcej
Depozyty 3m
2020-10-22
WIBID 3M 0,02 +0,00%
WIBOR 3M 0,22 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,51 +0,00%
EURIBOR 1M -0,54 +0,74%
Wspierane przez Money.pl

Tabele kursów walut i notowania giełdowe umieszczone w serwisie internetowym BS Legnica przedstawione są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty lub akcji. BS Legnica i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższych tabelach.

Bankowość Elektroniczna EBO RWD PSD2

Konto przez internet to nowoczesna, bezpieczna usługa bankowa oferowana klientom indywidualnym i korporacyjnym Banku Spółdzielczego w Legnicy, zgodna z unijną dyrektywą PSD2. Aplikacja działa na wszelkich elektronicznych urządzeniach z dotępem do internetu.

Więcej informacji na temat nowych funkcjonalności i bezpieczeństwa:

EBO

   Logowanie eBank