style type="text/css"

Limity płatności

Limity płatności -

LIMIT PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWEJ

Limit kwotowy dla transakcji zbliżeniowych

Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności wprowadzenia kodu PIN przeprowadzanych na terenie Polski ustalanego przez organizacje płatnicze wynosi:

  • dla kart VISA – 100 PLN
  • dla kart MasterCard – 100 PLN

 Transakcja zbliżeniowa przekraczająca limit kwoty wymaga podania kodu PIN.

Funkcjonalność zbliżeniowa
To usługa w ramach karty płatniczej, która umożliwia wykonywanie szybkich płatności kartą poprzez jej zbliżenie do czytnika terminala płatniczego umożliwiającego różnego rodzaju operacje. Dodatkowo pozwala ona na dokonywanie płatności bez konieczności użycia kodu PIN do kwoty 100 PLN.
Funkcjonalność zbliżeniowa daje naszym Klientom możliwość szybkiego i prostego dokonywania płatności.

Jak płacić kartą zbliżeniową
Gdy zostanie aktywowany czytnik na terminalu płatniczym, należy sprawdzić kwotę na wyświetlaczu, a następnie zbliżyć do niego kartę. Akceptacja płatności następuje w ułamku sekundy. To wszystko.