style type="text/css"

Zmiana metody autoryzacji EBO Token Pro na SMS / EBO Mobile Pro

Zmiana metody autoryzacji EBO Token Pro na SMS / EBO Mobile Pro -

Zmiana metody autoryzacji EBO Token Pro na SMS lub EBO Mobile Pro

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2022 przestaje działać uwierzytelnienie EBO Token Pro do bankowości elektronicznej. Użytkownicy systemu EBO korzystający z EBO Tokena Pro będą mogli korzystać z autoryzacji i logowania dwuetapowego za pomocą usługi SMS lub aplikacji mobilnej EBO Mobile Pro.


Autoryzacja logowania i transakcji za pomocą usługi SMS polega na otrzymaniu sześcioznakowego kodu na indywidualny numer telefonu przypisany do danego użytkownika i przepisaniu go do systemu bankowości elektronicznej online.
Każdy użytkownik systemu EBO powinien dysponować własnym telefonem komórkowym przypisanym tylko sobie, na którym będą mogły przychodzić SMS.

Autoryzacja logowania i transakcji za pomocą aplikacji mobilnej EBO Mobile Pro polega za akceptowaniu logowania czy transakcji za pomocą kanału usługi EBO Mobile Pro. Na jednym urządzeniu mobilnym może być zainstalowana jedna aplikacja EBO Mobile Pro i przypisana do jednego użytkownika bankowości elektronicznej EBO.

Każdy użytkownik systemu EBO  może samemu zmienić metodę autoryzacji po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej.

Instrukcje:

Zmiana_metody_autoryzacji_na_SMS.pdf

Zmiana_metody_autoryzacji_na_EBO_Mobile_Pro.pdf