style type="text/css"

KARTOSFERA

Transakcje internetowe dokonywane kartą płatniczą z usługą 3D Secure.

Od dnia 15 lutego 2021 r. wdrożone zostały w obsłudze kart płatniczych następujące zmiany:
• obowiązkowe stanie się podawanie przez Klientów PINu podczas realizowania transakcji z usługą 3D Secure. Klient zawsze jako pierwszy czynnik uwierzytelnienia przy transakcji Internetowej z usługą 3D Secure będzie musiał podać kod PIN ustanowiony przez siebie w portalu Kartosfera.
• poprawa procesów:
- nadawania kodu PIN dla usługi 3D Secure w portalu KartoSFERA,
- uwierzytelniania transakcji przy użyciu usługi 3D Secure.

Po zalogowaniu się w portalu Kartosfera.pl i ustanowieniu PINu Klient będzie mógł realizować transakcje z 3D Secure podając podczas takiej transakcji w pierwszej kolejności kod PIN a następnie kod otrzymany SMSem. Dla Klientów, którzy już mieli ustanowiony kod PIN nie zajdą żadne zmiany podczas realizacji transakcji z 3D Secure - tak jak obecnie będą je musieli potwierdzać PINem i kodem otrzymanym SMSem.
 

  1. Jak nadać PIN w KartoSFERZE
  2. Odpowiedzi na pytania dot. 3DS
  3. Uwierzytelnianie transakcji przy użyciu 3DS
  4. Pierwsze logowanie do portalu KartoSFERA
  5. Aktywacja karty w portalu KartoSFERA

https://www.kartosfera.pl

Regulamin portalu kartowego

Zastrzeżenie kart płatniczych. Telefon +48 828 828 828