style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Kredyt na sfinansowanie OZE dla osób fizycznych

Kredyt na sfinansowanie OZE -

Bank Spółdzielczy w Legnicy  oferuje  promocyjne  warunki  udzielania   kredytów konsumpcyjnych, na sfinansowane "Odnawialnych Źródeł Energii", tzw. OZE według niżej wymienionych  zasad.


1.     Przeznaczenie kredytu:

 • Źródła ciepła opalane biomasą.
 • Pompy ciepła.
 • Kolektory słoneczne.
 • Systemy fotowoltaiczne.
 • Małe elektrownie wiatrowe.
 • Mikrogeneracje.


2.    Okres spłaty kredytu:

 • Okres do 10 lat.
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.
 • Oprocentowanie zmienne 7,5% w stosunku rocznym.
 • Opłata przygotowawcza – brak.
 • Prowizja od udzielonej kwoty kredytu – brak.


3.    Zabezpieczenie kredytu obligatoryjne:

 • Weksel wraz z deklaracją wekslową.
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej kredytowanych urządzeń OZE na rzecz Banku.
 • Jeżeli Kredytobiorca posiada w Banku rachunek – zabezpieczeniem kredytu winno być Pełnomocnictwo do tego rachunku.
 • Kredytobiorca może skorzystać z odpłatnej ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku.


4.    Inne korzyści:

 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez prowizji.
 • Możliwość  sfinansowania 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu  OZE

Kwota kredytu 25.000,00 zł;
Okres kredytowania 120 miesięcy (10 lat), brak karencji w spłacie kapitału;
Oprocentowanie kredytu zmienne – 7,5% w stosunku rocznym;
Prowizja 0%, tj. 0,00 zł;
RRSO 7,77%
Raty malejące, najwyższa rata ok. 366,00 zł miesięcznie;
Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki) 9.459,99 zł;
Całkowita kwota do zapłaty, tj. suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu 34 459,99 zł.
Dane na dzień 17.10.2023 r.

 

Całkowity koszt kredytu nie uwzględnia kosztów umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oraz umowy ubezpieczenia kredytowanych urządzeń OZE (zawarcie umowy ubezpieczenia w dowolnej instytucji ubezpieczeniowej).
Ostateczne warunki kredytowania oraz wymagane zabezpieczenia zależą od oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.