Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunki bieżące i pomocnicze -

RACHUNEK BIEŻĄCY - to rachunek rozliczeniowy w złotych służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń z prowadzonej działalności rolniczej

Posiadaczem rachunku bieżącego może być każdy rolnik.

Z A L E T Y posiadania rachunku:

  • niskie prowizje i opłaty,
  • możliwość łatwej obsługi rachunku przez internet,
  • możliwość otwierania w rachunku lokat terminowych,
  • możliwość korzystania z kredytów w rachunku i innych oferowanych przez Bank,
  • sprawne dokonywanie płatności,
  • możliwość składania zleceń stałych, poleceń zapłaty,
  • możliwość wydania karty płatniczej.

OTWARCIE KONTA JEST BARDZO PROSTE, WYSTARCZY TYLKO:

  • dowód osobisty
  • decyzja nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
  • nakaz płatniczy