style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Zostań stypendystą naszego Banku!

Zostań stypendystą naszego Banku! -

Zostań stypendystą naszego Banku!

Bank Spółdzielczy w Legnicy uruchomił program stypendialny dla najlepszych uczniów z Gmin: Kunice,  Krotoszyce, Legnickie Pole, Gaworzyce, Radwanice i Żukowice oraz dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy. Z Gminami i Zespołem Szkół Ekonomicznych zostały podpisane umowy o współpracy, gwarantujące wypłatę stypendiów dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2022/2023, za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Pięciu najlepszych uczniów z każdej Gminy i ZSE może liczyć na stypendium w wysokości odpowiednio 500,00 zł i 1 000,00 zł.
Inicjatywa Banku spotkała się z żywym zainteresowaniem Partnerów Banku. Mamy nadzieję, że nagrody zmotywują uczniów do systematycznej i sumiennej nauki oraz pozwolą na realizację marzeń.

Obie strony wyznają maksymę, że „Dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie to ugruntowana pozycja, która daje szansę na realizację marzeń oraz zapewnienie dobrego startu w dorosłe życie. Chcemy mieć w tym swój udział. Warto wspierać inicjatywy, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość rozwijania własnych pasji, realizacji planów i zamierzeń, a przy okazji zdobycia stypendium, które może ułatwić im dalsze doskonalenie umiejętności”.