style type="text/css"

Zostań stypendystą naszego Banku!

Zostań stypendystą naszego Banku! -

Zostań stypendystą naszego Banku!

Bank Spółdzielczy w Legnicy uruchomił program stypendialny dla najlepszych uczniów z Gmin: Kunice,  Krotoszyce, Legnickie Pole, Gaworzyce, Radwanice i Żukowice oraz dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy. Z Gminami i Zespołem Szkół Ekonomicznych zostały podpisane umowy o współpracy, gwarantujące wypłatę stypendiów dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2022/2023, za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Pięciu najlepszych uczniów z każdej Gminy i ZSE może liczyć na stypendium w wysokości odpowiednio 500,00 zł i 1 000,00 zł.
Inicjatywa Banku spotkała się z żywym zainteresowaniem Partnerów Banku. Mamy nadzieję, że nagrody zmotywują uczniów do systematycznej i sumiennej nauki oraz pozwolą na realizację marzeń.

Obie strony wyznają maksymę, że „Dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie to ugruntowana pozycja, która daje szansę na realizację marzeń oraz zapewnienie dobrego startu w dorosłe życie. Chcemy mieć w tym swój udział. Warto wspierać inicjatywy, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość rozwijania własnych pasji, realizacji planów i zamierzeń, a przy okazji zdobycia stypendium, które może ułatwić im dalsze doskonalenie umiejętności”.