Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny -
 • Kredyt udzielany jest na dowolny cel
 • Atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • Maksymalny okres kredytowania do 30 lat
 • Jednorazowa prowizja od przyznanej kwoty kredytu
 • kredyt spłacany w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Kredyt udzielany w złotych

Kredytobiorcą może być, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, osoba fizyczna posiadająca:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. obywatelstwo polskie i kartę stałego pobytu,
 3. stałe źródło dochodów,
 4. wiarygodność kredytową,
 5. zdolność kredytową.