style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Kredyt inwestycyjny na zakup maszyn, sprzętów oraz urządzeń rolniczych

Kredyt inwestycyjny na zakup maszyn -

W związku z oferowaniem konkurencyjnych i promocyjnych warunków kredytowania zakupu fabrycznie nowego sprzętu i maszyn rolniczych przez firmy produkujące sprzęt rolniczy Zarząd Banku wprowadza promocyjne warunki cenowe dotyczące kredytów inwestycyjnych na zakup fabrycznie nowego sprzętu rolniczego lub maszyn rolniczych. Czas obowiązywania promocji do 30.04.2024 r.
 
Przeznaczenie kredytu: zakup fabrycznie nowych maszyn, sprzętów i urządzeń rolniczych.

  • Prowizja 0%
  • Opłata przygotowawcza 0%
  • Oprocentowanie zmienne 7,00% w stosunku rocznym.
  • Okres kredytowania: nawet do 15 lat.
  • Udział środków własnych na poziomie nie mniej niż 20%
  • Kredytobiorca zobowiązany jest posiadać w Banku Spółdzielczym w Legnicy rachunek bieżący czynnie wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń z prowadzonej działalności rolniczej.
  • Spłata kapitału w ratach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie.
  • Zabezpieczenie kredytu zgodnie z obowiązującą w Banku „Instrukcją prawnych form zabezpieczeń i wierzytelności”.