style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Lokaty STANDARD

Lokaty STANDARD -

Lokaty prowadzone są na terminy 1,2,3,4,5,6,9,12,24 i 36-miesięczne o oprocentowaniu zmiennym.

Minimalne kwoty wpłat na lokaty terminowe wynoszą :

  • dla osób prywatnych - 50 zł.,
  • dla osób prawnych i pozostałych podmiotów nie finansowych - 500 zł.

Lokaty terminowe osób fizycznych i prawnych podejmowane przed upływem okresu zadeklarowanego, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej dla wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.