Lokaty STANDARD

Lokaty STANDARD -

Lokaty prowadzone są na terminy 1,2,3,4,5,6,9,12,24 i 36-miesięczne o oprocentowaniu zmiennym.

Minimalne kwoty wpłat na lokaty terminowe wynoszą :

  • dla osób prywatnych - 50 zł.,
  • dla osób prawnych i pozostałych podmiotów nie finansowych - 500 zł.

Lokaty terminowe osób fizycznych i prawnych podejmowane przed upływem okresu zadeklarowanego, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej dla wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.