Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE -

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych służący do :

 1. gromadzenia wkładów oszczędnościowych i terminowych,
 2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. korzystania z kredytu i innych usług bankowych oferowanych przez Bank na warunkach określonych w odrębnie zawartych umowach.

Otwarcie konta jest bardzo proste, wystarczy:

 • podpisać wniosek i umowę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego,
 • przedłożyć dokument tożsamości,
 • zadeklarować stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty lub zadeklarować stałe wpłaty.
 • BRAK OPŁATY ZA OTWARCIE KONTA
 • BRAK PROWIZJI ZA WYPŁATĘ GOTÓWKI
 • BEZPŁATNE WYDANIE KARTY VISA CLASSIC DEBETOWA

ZALETY posiadania rachunku:

 • bezpieczeństwo przechowywania środków - gwarancje BFG,
 • możliwość otwierania w rachunku lokat terminowych,
 • sprawne dokonywanie płatności- możliwość składania zleceń stałych, dotyczących płatności za energię, gaz, telefon, itp.,
 • możliwość składania poleceń zapłaty,
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku, przyznawany w wysokości stałych trzymiesięcznych wpływów z ostatnich miesięcy (bez konieczności spłaty),
 • możliwość wydania karty Visa Classic Debetowa,
 • możliwość obsługi konta przez internet,
 • możliwość otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

Wypłaty z konta można dokonać bezpośrednio w Oddziale Banku Spółdzielczego w Legnicy lub w każdej placówce BS (w Kunicach, Krotoszycach, Legnickim Polu, Gaworzycach, Radwanicach, Żukowicach) oraz w Punktach Kasowych na podstawie:

 • dyspozycji ustnej, tzw. asygnaty,
 • czeku gotówkowego,
 • na podstawie karty bankomatowej w ponad 3000 bankomatach w kraju.