Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR -

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla seniorów,

Konto SENIOR służy do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń ztytułu działalności gospodarczej,
  3. korzystania z kart bankowych,
  4. otwierania terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD,
  5. zaciągania kredytu odnawialnego.