style type="text/css"

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR -

KONTO JUNIOR DLA MŁODYCH OSÓB W WIEKU OD 13 DO 18 LAT

Konto Junior to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych. Konto Junior przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

 • 0 zł – otwarcie, prowadzenie rachunku
 • 0 zł – wydanie, wznowienie, użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł – dostęp do bankowości elektronicznej, mobilnej (EBO)
 • 0 zł – wpłaty, wypłaty gotówkowe na rachunek/ z rachunku
 • 0 zł – przelewy w bankowości elektronicznej
 • 0 zł – wypłaty środków z bankomatów zrzeszenia BPS SA

      Nie zwlekaj, załóż konto od 01.10.2023 r. a otrzymasz dodatkowe nagrody:

 • 50,00 zł za przeprowadzenie przez rachunek w ciągu miesiąca minimum trzech operacji bankowych (wpłaty, wypłaty, płatności kartą, przelewy) oraz zasilenie konta kwotą minimum 100,00 zł
 • 20,00 zł za polecenie kolejnej osoby, która otworzy rachunek KONTO JUNIOR w Banku Spółdzielczym w Legnicy

 

Konto JUNIOR służy do:

 1. przechowywania środków pieniężnych,
 2. korzystania z kart bankowych,
 3. otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np.: stypendium, renta, itp.,
 4. zlecania regulowania zobowiązań i płatności wobec osób trzecich, np. opłaty za telefon, Internet, szkołę,
 5. otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.